Repliki broni ostrej 6mm. Teraz dostępne bez zezwolenia!
Made by Hindus, 2005.
Paker 5.0